Welkom op de campagne website van ‘Wie jarig is viert feest’!

Met deze campagne willen we scholen uitnodigen om hun traktatiebeleid om te zetten in een feestbeleid. Dus niet meer trakteren, maar feest vieren in de klas en de jarige in het zonnetje zetten. Een aantal scholen is al succesvol afgestapt van een traktatiebeleid en overgestapt op een feestbeleid. Wilt u weten hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze feest vieren? Bekijk dan het filmpje. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de Gezonde School-adviseur van uw GGD.

Redenen om over te stappen

Het idee is in het begin wellicht even wennen, maar uiteindelijk biedt een overstap van traktatie beleid naar feestbeleid, tal van voordelen voor zowel ouder, kind als leerkracht/school.
Zo doen financiële verschillen tussen ouders er niet meer toe, zijn er geen discussies met de school over de grootte of inhoud van een traktatie en hebben ouders geen stress bij het maken of kopen.

Kinderen hoeven geen traktatie meer te weigeren vanwege geloofsovertuiging of allergie. En geen traktatie is bovendien gezond en goed voor het milieu.

Stappenplan

Directeur Sanne Hooimeijer van de Anne Frankschool in Gorinchem legt in het filmpje de stappen uit die zij genomen hebben om tot een feestbeleid te komen. Het stappenplan kunt u hieronder downloaden.

Feestkaartjes

Feest vieren kan op verschillende manieren. Hoe leuk zou het zijn als de jarige daar zelf invulling aan geeft. Om de jarige te inspireren hebben we vast een aantal feestkaartjes voor u ontworpen. Ze zijn er voor de onder- en bovenbouw. Misschien wel langer buiten spelen, samen dansen of een spel doen met de hele klas. Hoe dan ook, de hele klas viert mee!

Veel feestplezier!

De school is gestopt met traktaties in de klassen. Toen dit werd verteld waren veel ouders tegen dit beleid. Ik hoor nu hele andere meningen en ouders zien ook meer de argumenten terug in de praktijk. Verandering is nou eenmaal spannend natuurlijk.”

(ouder OBS Anne Frank, Gorinchem)

Het is nu heel normaal dat het draait om degene die jarig is en niet om de traktatie. Je merkt dat kinderen een cadeautje leuker vinden dan een zakje chips.”

(Ouder CBS De Horizon, Delft)

“Ik merkte de afgelopen jaren dat er meer een strijd werd gevoerd door ouders rondom de traktaties. Het moest beter, groter en ongezonder. Er werden ook cadeautjes gekocht voor ieder kind. Dat is nu gelukkig voorbij.”

(Ouder De Hasselbraam, Etten-Leur)

Een initiatief van
GGD zhz
JOGG Zuid-Holland Zuid
GGD West-Brabant